ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Liselerine Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Atamaları İle İlgili Duyuru

Spor Liselerinin beden eğitimi öğretmenleri ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçim iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30-36 ncı maddeleri doğrultusunda Valiliklerce yapılacaktır.
Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Liselerine Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Atamaları İle İlgili Duyuru

 

Atanacaklarda aranacak şartlar;

- Başvuru tarihi itibarıyla görev yapılan alanın, atanmak istenilen alana uygun olması.

- Başvurunun son günü itibariyle Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az üç yıl öğretmenlik yapmış olmak

- Yapılacak değerlendirme ve uygulama sınavında başarılı olmak.

Başvuru ve tercih işlemleri ve uygulama sınav yeri;

- Duyurumuzun son sayfasında yer alan takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde başvuru yapmak isteyen öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği ekinde yer alan EK-5 değerlendirme formuna esas olacak belgeler ve dilekçeyle birlikte  başvurmaları gerekmektedir.

- Başvuruda bulunmak isteyen adaylar dilekçelerinde atanmak istedikleri alanı belirtecektir.

- Uygulama sınavı Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi ve Mamak Şehit Ali Alıtgan Spor Lisesinde yapılacaktır.

Değerlendirme ile uygulama sınavı;

- Başvuruda bulunan adaylar Ek-5 Değerlendirme formu üzerinden değerlendirme ve sınav komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak değerlendirme sonucu aldıkları puana göre alanlar itibarıyla sıralanacak ve en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katı aday  belirtilen sınav yerinde uygulama sınavına alınacaktır.

- Uygulama sınavına katılacak adaylar Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

- Uygulama sınavına alınan adaylar değerlendirme ve uygulama sınav komisyonu tarafından bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6 Uygulama sınavı formunda yer alan konular ve puanlar üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

- Uygulama sınavından 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

- Uygulama sınav sonuçları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

- Uygulama sınavında başarılı olan adayların atamaya esas puanları Ek-5 te yer alan form üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

Değerlendirme ile uygulama sınavı sonuçlarına itiraz;

- Değerlendirme sonuçlarına, duyurumuz son sayfasındaki takvimde belirtilen süreler içerisinde itiraz edilebilecektir.

- Uygulama sınavı sonuçlarına, duyurumuz son sayfasındaki takvimde belirtilen süreler içerisinde itiraz edilebilecektir.

- İtiraz sonuçları Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

 Atama İşlemleri;

- Uygulama sınavında 60 ve üzeri puan alan adayların atamaya esas puanları Ek-5 te yer alan form üzerinden aldıkları puan ile uygulama sınavından aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve tercihlerde dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atamaları yapılacaktır.

- Adayların puanlarının eşitliği halinde, sırasıyla Ek-5 yer alan forma göre değerlendirme puanı, Ek-6 da yer alan forma göre uygulama sınavı puanı, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılacaktır. Eşitliğin devamı halinde atanacak aday kura ile belirlenecektir.

 

- Atama işlemleri duyurumuz son sayfasında belirtilen takvim çerçevesinde itirazların sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Ankara ilinde atama yapılacak eğitim kurumu ve alanları

Kurum Adı

Alan

İhtiyaç

Mamak Mimar Sinan   Güzel Sanatlar Lisesi

Müzik (Bireysel Ses Eğitimi )

1

Mamak Mimar Sinan   Güzel Sanatlar Lisesi

Müzik (Müziksel işitme Okuma ve Yazma )

1

Mamak Mimar Sinan   Güzel Sanatlar Lisesi

Müzik ( Klarnet )

1

Mamak Şehit Ali Alıtgan Spor  Lisesi

Beden Eğitimi

1

     
     


TAKVİM

Açıklama

Tarih

   

Duyuru

25/01/2017-06/02/2017

  Münhal Kadroların ilanı

  25/ 01/ 2017

Başvuruların Alınması

6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında

Değerlendirme sonucu uygulama sınavına çağrılacakların duyurulması

13-15 Şubat 2017

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

16- 22 Şubat 2017 tarihleri arasında

Değerlendirmeye itiraz sonuçlarının duyurulması

23 Şubat 2017

Uygulama sınavının yapılması

27-28 Şubat 2017

Uygulama sınav sonucunun açıklanması

01 Mart 2017

Uygulama sınav sonuçlarına itiraz başvurusu

02-08 Mart 2017

Uygulama sınavına itiraz sonuçlarının açıklanması

09 Mart 2017

Atamaların yapılması

10-18 Mart 2017


Değerlendirme Formu -EK5 için tıklayınız.


Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.