ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sivil Savunma Hizmetleri

 

Birim Adı : Sivil Savunma Hizmetleri 
Sivil Savunma Uzmanları : Songül Sarı  - Samet AYDOĞDU - Hatice BEŞLİ
İletişim Bilgileri : Tel: 312 212 76 40  İZCİLİK EK BİNA 212 61 85 -86      (200) 

Sivil Savunma Hizmetleri

 

 • 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun oluşturulması ve çalışmaları ile ilgili bütün iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Okul ve kurumlar için sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,
 • Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 • Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 • Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini, ilgili birimleri koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korumasının takibini yapmak,
 • Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Bakanlık ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 
 • Afet ve Acil durum hâllerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 • Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,
 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve diğer nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
 • 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin; Kurumda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,
 • Kurum içerisinde  ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 
 • Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,
 • Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,
 • Sivil hizmetler savunma planı, sabotajlara karşı korunma planı, savaş, seferberlik, olağanüstü hâl ve 24 saatlik çalışmanın devamını sağlayan plan ile kurum savunma planını düzenlemek, görevlendirilen personel ve hizmet araçlarına ilişkin işlemleri yapmak,
 • Bakanlık denetimine tabi taşra teşkilatları İl Millî Eğitim Müdürlüğü denetimine tabi okul ve kurumlarda yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,
 • Bakanlığın Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak, kurumun üst amiri adına hizmetin takip denetimini yapmak,
 • Müdürlük merkez teşkilatında çalışan bütün görevlilerle okul ve kurum müdürlerinin ikamet adresi ve telefonlarının tespit edilerek bir nüshasını müdüre vermek,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen toplantılara katılmak,
 • Devlet Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre;   Müdürlük binasında, okul ve kurumlarda gereken tedbirleri almak,
 • Güvenlik ve yangın tehlikesi açısından ön görülen tedbirleri almak, lüzumlu araç ve  gereçleri her an için kullanmaya hazır bulundurmak ve bunlarla ilgili ekiplerin  kurulmasını sağlamak, 
 • İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak, 
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.