ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Eğitim Rehberlik Şubesi

Özel Eğitim Rehberlik Şubesi

 

Birim Adı :Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi 
Birim Müdürü :Metin HALICI
İletişim Bilgileri :Tel: 312 306 86 26
Birim Şefi :Ferhat AÇER
İletişim Bilgileri :Tel: 312 306 86 88
Uzman  : (Eğitim Tedbirleri)
İletişim Bilgileri :Tel: 312 306 89 44ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ŞUBESİ

 

 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
 • Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanmalarını sağlamak,
 • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
 • Eğitimde erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
 • Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
 • Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
 • Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
 • Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
 • Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
 • lEtkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek,
 • Eğitim ortamlarının fiziki imkanlarını geliştirmek,
 • Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
 • Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,
 •  Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 •  Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak,uygulamak,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak,
 • Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
 • Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Rehberlik ve araştırma merkezlerinin hizmet vermesini sağlamak,
 • Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
 • Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
 • Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Rehberlik servislerinin kurulmasını ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
 •  Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
 • Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
 • Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak,
 • Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünce yürütülen Koruma Kurulunun toplantısına katılmak, iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmeliğine uymak,
 • Eğitim kurumlarında toplum sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs, seminer ve  konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek uygulamaya koymak, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik sağlık taramasını ve aşı hizmetlerinin bir plan dâhilinde yürütülmesini sağlamak, buna dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilerin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Okul sağlığı ve okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek maddelerinin sağlık, temizlik, hijyenik ve  besin değeri yönünden uygunluğunu denetlemek,
 • Özel Eğitim ve Rehberlik okulları okul servisleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.