ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ortaöğretim - 1 Şubesi

 

Birim Adı : Ortaöğretim Şubesi
Birim Müdürü : Abdurrahman TÜLÜCE
İletişim Bilgileri ortaogretim06@meb.gov.tr
Birim Şefi :Bekir ENGÜL       (Ortaöğretim)
İletişim Bilgileri   312 306 87 25
Birim Şefi :  Esen KARIŞMAZ (Protokol-Törenler-Spor)
İletişim Bilgileri :  312 306 86 65
ORTAÖĞRETİM ŞUBESİ

 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
 • Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanmalarını sağlamak,
 • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
 • Eğitimde erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
 • Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
 • Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
 • Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
 • Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
 • Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
 • Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek,
 • Eğitim ortamlarının fiziki imkanlarını geliştirmek,
 • Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
 • Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 • Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak,uygulamak,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak,
 • Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,
 •  Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Yüksek Öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Fen, Sosyal Bilimler, Spor Liseleri ile Anadolu ve Anadolu Öğretmen Liseleri öğrencilerinin  iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim bölgeleri yönergesi uyarınca, eğitim bölgelerinin oluşturulması, koordinatör müdürlerin belirlenmesi ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak,
 • Disiplin kurullarına gelen olayların tekrarlanmaması bakımından sebep ve sonuçlarını araştırmak, gerektiğinde ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,
 • Öğrenci Disiplin Kurulu iş ve işlemlerini gerçekleştirmek ve sekretaryasını yapmak.
 • Eğitim kurumlarında toplum sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek uygulamaya koymak, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik sağlık taramasını ve aşı hizmetlerinin bir plan dâhilinde yürütülmesini sağlamak, buna dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilerin sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Okul sağlığı ve okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek maddelerinin sağlık, temizlik, hijyenik ve  besin değeri yönünden uygunluğunu denetlemek,
 • Ankara Şiir Olimpiyatını düzenlemek ve gerekli iş ve işlemleri yapmak, (Temel Eğitim Hizmetleri ile koordineli)
 • M.E.B. ile YÖK arasında imzalanan protokol gereği, Fakülte Okul İşbirliği projesini yürütmek,
 • Ad Verme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu ve İl Milli Eğitim Komisyonunun oluşturulması ve çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Ortaöğretim okulları okul servisleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yeni hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmenlere tanıtmak, il, ilçe düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlamak, il zümre başkanları toplantısını düzenlemek,
 • Örgün eğitim kurumları ile ilgili çalışma takvimini (ilköğretim kurumları, ortaöğretim kurumları, sınav faaliyetleri) hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Üniversitede Öğrenim gören Öğretmen Adayları  İş ve İşlemleri
  • Öğretmenlik uygulamasının gerçekleştirileceği uygulama eğitim kurumlarını belirler.
  • Uygulama eğitim kurumlarının uygulama kontenjanlarını öğretim alanlarına göre dağılımını yapar ve dağılım listesinin ilgili uygulama kurumuna gönderilmesini sağlar.
  • Öğretmenlik uygulamalarını denetler, değerlendirir, etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
  • Öğretmenlik uygulamasında görev alanların ek ders çizelgelerinin il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
  • Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmelerinin Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine işlenmesini kontrol eder, varsa eksikliklerin zamanında giderilmesini sağlar.
  • Öğretmenlik uygulaması faaliyetlerinin kendi görev alanındaki tüm aşamalarından sorumludur.

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.