ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

 

Birim Adı : Mesleki ve Teknik Eğitim 
Birim Müdürü : Bedri EKŞİ 
Birim Şefi : Nermin YAMAN
İletişim Bilgileri

: 312 306 87 03

Birim Şefi : Esin KÖMÜRCÜ
İletişim Bilgileri : 312 306 87 01
   

 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ 

 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
 • Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanmalarını sağlamak,
 • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
 • Eğitimde erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
 • Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
 • Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
 • Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
 • Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
 • Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
 • Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek,
 • Eğitim ortamlarının fiziki imkanlarını geliştirmek,
 • Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
 • Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 • Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak,uygulamak,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak,
 • Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak, (Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili meslek kuruluşları, sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yöneticileriyle gerekli iş birliği yaparak ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, 
 • OSEP ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler ile ilgili çalışmaları planlamak, takip etmek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici çalışmaları yapmak,
 • Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
 • 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Mesleki ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak,
 • İl istihdam ve meslekî eğitim kurulu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde oluşturulur.
 • Denklik işlemleri (Kalfalık ve Ustalık Denkliği)
 • Lise öğrencileri staj işlemleri
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.