ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk Hizmetleri Birimi

 

Birim Adı :Hukuk Hizmetleri Birimi
Birim Yetkilisi :Av.Murat ŞANVER
Birim İletişim Bilgileri :0312- 212 61 85- 162
Avukat

:Av.Göktuğ Eray DUMAN

 

:Av.Özge ÜNAL

  :Av.Okan ALODALI
Birim İletişim Bilgileri :Tel: 0312- 212 61 85- 190
Birim Şefleri  Aydın BİLEN
   Burcu KICIR (Arabuluculuk)
   Kevser BAŞARAN
Birim İletişim Bilgileri :Tel: 0312- 212 61 85- 188    Faks:  212 14 61
Birim Adresi

:Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Binası Abant 1 Cad. No: 12

:Yenimahalle-ANKARA

Birim e-mail  adresi :hukuk06@meb.gov.tr

 

HUKUK ŞUBESİ

 • Mali, hukuki ve fikri haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek,
 • Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
 • Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
 • İdari, adli ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
 • İdari ve adli itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
 • Ankara Valiliğine/Millî Eğitim Müdürlüğüne karşı açılan idari davalarda İdari Yargılama Usulü Kanunu'na (İYUK) göre;

          1)   Savunmaya esas bilgi belge toplamak,

          2)   Savunma hazırlamak,

          3)   Mahkeme ara kararlarını zamanında yerine getirmek üzere gerekli yazışmaları yapmak,

          4)   İdarenin aleyhine olan Yürütmenin Durdurulması kararları ile esasa ilişkin kararlara karşı itiraz ve temyiz  yoluna gitmek üzere gerekli yazışmaları yapmak,

          5)   Gerekirse olağan üstü hukuk yollarına başvurmak, (Karar düzeltme, Kanun Yararına Bozma vs.)

          6)   İdarenin lehine sonuç doğurabilecek bazı mahkeme kararının temyizden feragat zımnında temyiz etmeme, itiraz etmeme, oluru hazırlamak gibi iş ve işlemleri yürütmek,

 • Temyiz yoluna gidildiğinde temyiz harçlarının ödenmesi için Ankara İli Muhakemat Müdürlüğü ile yazışmalar yapmak,
 • Mahkeme kararlarının uygulanması için ilgili birimlere zamanında yazı göndermek,
 • Bakanlığımızın davalı/davacı olduğu ve Müdürlüğümüzü ilgilendiren davalarda, Bakanlığa bilgi/belge göndermek,
 • Duruşmalı İdari Davalarda Valilik adına duruşmalara katılmak,
 • Bölüm avukatları arasında iş birliği ve koordineyi sağlamak,
 • Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması, sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el değiştirmesi, sayımı, dökümü ve muhafazası gibi işleri mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Mevzuatın yorumlanması veya uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere görüş bildirmek, gerektiğinde Bakanlıktan görüş istemek,
 • Millî Eğitim mevzuatıyla ilgili her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir vb. mevzuatı arşivlemek,
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.