ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

 

Birim Adı : Hayat Boyu Öğrenme  Şb  (Hayat Boyu Öğrenme İş ve İşlemleri) 
Birim Müdürü : Işıl KORKMAZ
İletişim Bilgileri : 312 306 86 21
Birim Şefi : Yücel BEŞİROĞLU (Hayat Boyu)
İletişim Bilgileri : 312 306 87 16
Birim Şefi :Nusret ÖKTEM (Yabancı Uyruklu Öğrenciler)
İletişm Bilgileri : 312 306 87 19
Birim Adresi : Milli Eğitim Müdürlüğü 
   

 

 

     HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ -1 ŞUBESİ

 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
 • Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanmalarını sağlamak,
 • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
 • Eğitimde erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
 •  Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
 • Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
 • Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
 • Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
 • Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
 • Eğitim ortamlarının fiziki imkanlarını geliştirmek,
 • Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,
 •  Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,
 • Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,
 • Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,
 •  Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 • Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak,uygulamak,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrenci/kursiyer velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak,
 • Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrenci/kursiyerlerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,
 •  Öğrenci/kursiyerlerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,(Özel Büro 3 Şubesi koordinesinde)
 • Öğrenci/kursiyerlerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Öğrenci/kursiyerlerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
 • Öğrenci/kursiyerlerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
 • Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 •  Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,
 • Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
 • Hayat boyu öğrenmenin imkan, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek
 • Yetişkinlere yönelik yaygın mesleki eğitim verilmesini sağlamak,
 • Öğrenme fırsatı ve imkanlarını destekleyici çalışmalar yapmak
 • Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Aile Eğitim Programları (0-18 yaş) kursları düzenlemek, 
 • Yaygın eğitim kurumlarının Eğitim kurumlarında toplum sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Okullar Hayat Olsun Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Açık öğretim Lisesi çalışmaları, kayıt kredilendirme işlemleri, sınıf geçme sistemine göre okuyup ayrılan Öğrenci/kursiyerlerin tasdiknamelerine göre kredilendirme işlemlerini yapmak,
 •  Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.
 •  

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.