ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Şubesi 3 ( Ders Araç Ve Gereç. - Donatım- Taşınır-Taşınmaz/Depo İşl.- Arabuluculuk - Hizmet Araç. - Şoförler)

 

Birim Adı

: Destek Hizmetleri Şubesi 3 ( Ders Araç Ve Gereç. - Donatım- Taşınır-Taşınmaz/Depo İşl.-Arabuluculuk -   Araçlar - Şooförler)

Birim Müdürü

: AyhanYILMAZ

İletişim Bilgileri

:306 86 31

Satın Alma

Birim Şefi

: Bahri Tolun İŞKEN (Donatım)

İletişim Bilgileri

: 312 306 89 36

: donatim06@meb.gov.tr

Taşınır İş ve İşlemleri

Birim Şefi

: Yeşim SAĞIR  (Taşınır İşlemleri)

İletişim Bilgileri

: 312 212 00 07

 

tasinir06@meb.gov.tr

Arabuluculuk

Birim Şefi

: Yeşim SAĞIR

İletişim Bilgileri

: 312 212 00 07

 

: arabuluculuk06@meb.gov.tr

Araçlar

Birim Şefi

: Ali Seydi ÖZCAN (Araçlar Birim Sorumlusu)

İletişim Bilgileri

: 312 306 88 58

 

araclar06@meb.gov.tr 

 

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ  3

 • Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 • Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
 • Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
 •  Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Eğitim öğretim kurumlarının her türlü eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının tespiti, planlaması ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, eğitim araç ve gereçleri ile diğer imkânlardan bütün eğitim kurumlarının bir program dahilinde faydalanmasını sağlamak,
 •  Taşınır mal yönetmeliği gereğince; defter ve belgelerin tutulması, taşınır işlemleri, kamu idareleri arasında taşınır devri, sayım ve devir işlemleri, taşınır yönetim hesabı ve taşınır kesin hesabı, numaralandırma ve kod sistemiyle ilgili iş ve işlemleri yönetmelikte belirtilen sorumluluk ve görev kapsamına uygun olarak  yürütmek,
 • Yeni yapılan okul ve kurumların ilk tesis malzemeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Basılı evrak, malzeme, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile ilgili satın alma işlemlerini yürütmek ve ilgili yerlere dağıtımını sağlamak, 
 • Müdürlükle ilgili kitap, yıllık program, broşür davetiye vb. basım ve ciltleme işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 06/07/2012 tarih ve 5469 sayılı Makam Onayı ile Taşımalı Eğitimle ilgili iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek.
 • lİlimiz okullarının enerji tüketimini izlemek, raporlaştırmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere işlemleri yürütmek, "Enerji Tasarrufu ve Verimli Enerji Kullanımı" konusunda eğitim seminerleri düzenlemek ve enerji verimliliğini artırıcı projeler geliştirmek,
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Emniyet Mahallesi Gazeteci Yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi MEB Beşevler Kampüsü Bina No 6 İ Blok Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.