ANKARA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Şubesi 2 ( Personel Maaşları -Muhasebe-Genel Bütçe-Sürekli ve Geçici İşçi Maaşları)

 

Birim Adı : Destek Hizmetleri Şubesi 2 ( Personel Maaşları -Muhasebe-Genel Bütçe-Sürekli ve Geçici İşçi Maaşları)
Birim Müdürü : Hilmi KARAOT
İletişim Bilgileri : 312 306 87 85
Birim Şefi : Ayşegül Elibol   (Mutemetlik )
İletişim Bilgileri : 312 306 86 82   83-85
Birim Şefi : Sait BACAK    (Muhasebe- Genel Bütçe)
İletişim Bilgileri : 312 306 86 86  -  84
Birim Şefi :Nurcan SARIKOYUN (Sürkli ve Geçici İşçi Maaşları)
İletişim Bilgileri : 312 306 86 77
Birim Şefi : Halit ÖZALAN (Sürekli ve Geçici İşçiler İş ve İşlemleri)
İletişim Bilgileri : 312 306 87 73
   

  

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ 2 (Personel Maaşları - Tüm iş ve İşlemler, Ücretsiz Ders Kitapları )

 • Yayın faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Taşıtlar için yeterli miktarda yakıt çekini zamanında almak, kontrollü kullanımını sağlamak,
 • Taşra ilçelere ve başka illere taşıt görevlendirme onaylarını almak,
 • Garaj, taşıt araçları ve şoförlük hizmetleri ile ilgili  işlemleri yürütmek, araçların sicil kayıtlarını düzenli tutmak,
 • "Taşıtlar Nerede" defterini tutarak araçların aynı anda nerede olduklarını bilmek, araçların bakım, onarım ve ikmal işlemlerini yürütmek,
 • Satın alma teklifleri ve oto tamirleri ile ilgili teklif ve keşifleri çıkarmak, imza işlemlerinin takibi ile ilgili kurum ve kurullara  tekliflerini hazırlamak,
 • Bölüm görev tanımı ile ilgili satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Bölüm görev tanımı ile ilgili tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.
 •  Lojmanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İl dışından izinli veya görevli olarak gelen öğretmenlerin iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 • Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
 • Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına dağıtılan ders kitaplarının dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Arşiv hizmetlerini yürütmek
 • Birimlerce işlemi biten evrakı birim sorumlularından zimmetle teslim almak, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği, Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde arşivlemek, muhafaza etmek, istenildiğinde Arşivi kullanıma hazır bulundurmak, 
 •  İlçe, okul, kurum ve kuruluşlardan gönderilen belgelerin saklanmasını sağlamak,
 • Arşivlik malzemeyi geçerli bir sistem içerisinde alfabetik, kronolojik, tematik, coğrafi ve benzeri bir plan düzenine göre arşive yerleştirmek,
 • Arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamak. Bunlarla ilgili olarak;

          1.Yangına karşı yangın söndürme cihazlarını yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır   durumda bulundurmak,

          2.Arşivin uygun yerlerinde higrometre bulundurarak rutubetin % 50-60 arasında tutulmasını sağlamak,

          3.Fazla rutubeti önlemek için rutubet emici cihaz ve kimyevi maddeler kullanmak,

          4.Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarını  dezenfekte etmek,

          5.Işık ve havalanma tertibatını elverişli bir şekilde düzenlemek,

          6.Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme için 12-15 derece arası) tutulmasını   sağlamak,

 •  Bölümlerden gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu   olmak,
 • Her yıl ocak ayı içerisinde bir önceki yıla ait arşivlik malzemelerden işlemi devam edenler ve 
 • işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar dışında kalan, işlemi tamamlanmış arşivlik malzemeleri dizi pusulası ekinde ilgili şube veya büro amirlerinden zimmetle teslim alarak arşivdeki  kendi bölümlerine yıllara göre yerleştirmek,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ve yönergesine uygun olarak arşivlik 
 • Malzemelerden bekletilme ve saklama süreleri dolanların ayıklama ve imha işlemlerini  "Ayıklama ve İmha Komisyonu" marifetiyle mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Arşivleri sürekli denetim altında bulundurmak, arşivlerin rasyonel hâlde bulundurulmasını ve kullanımını sağlamak, bu konuda ilgili bölüm ve birimlerle koordineli çalışmak.
 • Şubeniz ve büronuzda gizlilik derecesi ile teslim alınan evrak ve dosyaların gizliliğinden sorumlu olmak, 
 • Milli Eğitim Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

MEB Beşevler Kampüsü I Blok 1.Kat Yenimahalle ANKARA - 0 312 306 86 00 / 306 86 04 / 306 86 05

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.