Haber27.03.2012 -  Tahsis ve Yazışmalar Birimi

Elektronik Posta: donatim06@meb.gov.tr

Görev Tanımları:

 Eğitim öğretim kurumlarının malzeme taleplerine göre uzun ve kısa vadedeki ihtiyaçlarının tespiti, planlaması, ve dağıtım işlemleri.
 Taşınır talepleri ve TİF işlemleri ile ilgili her türlü işi ve işlemleri yürütmek, bunlara ait belge ve bilgileri dosyalamak.
 Bakanlığımızca tahsisi yapılan malzemelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 Endüstri Meslek Liselerine yapılan siparişleri takip etmek, tahsis yazılarını yazmak.
 Sipariş açılmış Endüstri Meslek Liselerine ait tablo ve dosya düzenleyerek mevcut ve dağıtılan malzemelerin takip edilmesi.
 Bakanlığımız genel müdürlükleri ile ilgili yazışmaların yapılması, takibi ve dosyalanması.
 Bölüm müdürü ve bölüm personeli ile ilgili yazışmaların yapılması ve dosyalanması.
 Stratejik planların yapılması, revize edilmesi ve konu ile ilgili bilgi gönderilmesi.
 Milli Eğitim Müdürü ve Bölüm Müdürü’nün vereceği işleri yapmak. 
 Milli Eğitim Müdürü ve Bölüm Müdürü’nün görevlendirmesi halinde toplantılara katılmak.
 Bölüm şefleri memurları ile birlikte desimal dosyalama işleminden sorumlu olup evrakın saklanılması ve korunması gereken süre kadar saklanmasını sağlayacaktır.