SayfaBeklentiler

İç Beklentiler

•  Bir kısım okullarımızdaki suni yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla tüm okullarımızın aynı oranda cazibe noktası haline getirilmesi yönünde bölümlerimizle İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında gerekli koordinenin sağlanması ve bu durumun öğrencileri okullara yerleştirme ve yönlendirme komisyonlarında özenle dikkate alınması, 

 

•  İdaremizce uygun görülecek her tür ve derecedeki okul ve kurumlara öğrenci ve derslik sayıları dikkate alınarak, olağanüstü küçük onarım ve bakım giderlerinin karşılanması amacıyla okul aile birliklerine özel bütçe oluşturulması, 

 

•  Okul yapım, bakım, onarım, emlak kamulaştırma konularıyla ilgili diğer bölümlerinizin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin bölümümüzle daha sık ve sağlıklı koordine ve iletişim  sağlanması, küçük problemlerin büyütülmeden mahallinden giderilmesi,

 

Dış Beklentiler

•  Hizmetin; etkin, daha verimli ve zamanında gerçekleştirilmesi için eğitim yatırımlarımızın ve araç gereç ihtiyaçlarımızın karşılanması amacıyla İl Özel İdaresi ve genel bütçeden hedef planlanmamızı gerçekleştirecek yeterli ödenek tahsisinin sağlanması,

 

•  Yeterli sayı ve kalitede teknik personel kadrosu tahsisi veya bu ihtiyacın giderilmesi yönünde hizmet alımı amacıyla kapsamlı izin verilmesi ve kaynak sağlanması,

 

•  Şehir imar planlarına okul yapımı amaçlı ihtiyacı karşılayacak, topoğrafik ve jeolojik yapısı uygun arsaların konulması ve bu arsaların belirlenmesinde imar kanunu gereği kurumumuzun da görüşlerinin alınması,

 

•  Maliye Bakanlığı tarafından okul arsalarına konulan sürekli tahsislerin daha önceden olduğu gibi süresiz tahsislere dönüştürülmesi,

 

•  Okul arsalarındaki şahıs hisselerinin, okul yapım amacı dışındaki hazine hisseleri ve takasının sağlanabilmesi için Defterdarlıkça ve Belediyelerce takasın şahıslar yönünden cazip hale getirilmesi,

 

•  Mevcut okul ve boş okul arsaları üzerinde bulunan ve 2981 sayılı imar affı yasasından yararlandırılarak, sahibine arsa tahsisi yapılan gecekonduların tahliyelerinin tapu devir aşamasında belediyelerce sağlanması,

 

•  Eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim yapılarının çağın öngördüğü teknoloji ile donatılması yönünde rekabetin sağlanması amacıyla özel öğretim kurumlarının teşvik edici yasal düzenlenmelerin yapılması,

 

•  Eğitim kurumlarımızın nicelik ve nitelik olarak; dünya standartlarına ulaştırılması için devletimizin yanında özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımızın eğitim faaliyetlerine daha etkin katkıda bulunmalarının sağlanması ve teşvik edilmesi,