SayfaKanun ve Yönetmelikler

İlgili Kanun ve Yönetmelikler:
 
1) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 
2) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 
3) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 
4) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 
5) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 
 
6) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 
7) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 
8) İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 
9) Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi 
 
10) İşyerinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri İle İlgili Asgari Genel Gerekler
 
11 ) M.E.B. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 sayılı İSG Genelge

Konunun dosyaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hakkında yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
Ofislerde Risk Değerlendirmesi Rehberi
İşyerinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri İle İlgili Asgari Genel Gerekler
M.E.B Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 sayılı İSG Genelge