Amacımız

 

Ankara’yı, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alan ve çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren, çocukların mutluluğu temeline dayanan, onların seslerini, ihtiyaçlarını, önceliklerini ve beklentilerini kamu birimlerindeki planlamaların ve uygulamaların ayrılmaz bir parçası haline getiren bir anlayışla yönetilen, çocuk odaklı politikalar üretme kararlılığında olan bir yönetim sürecinin oluşturulmasına yönelik temel ilkelerin belirlenmesine katkı sağlamaktır.

Çocuk Dostu Şehir Ankara Projesi, dönemin Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL’in talimatıyla 2011 yılında başlatılmıştır.

Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi, Ankara Valiliği’nin 03.01.2012 tarih ve 528 sayılı yazısı ile “Ankara Çocuk Dostu Şehir Projesi Uygulama, Görev ve Çalışma Yönergesi” doğrultusunda başlamış ve yine Ankara Valiliği’nin 09.01.2012 tarih ve 912 sayılı yazısı ile “Ankara Çocuk Dostu İl Meclisi Çalışma Yönergesi” doğrultusunda Ankara Çocuk Dostu İl Meclisi kurulmuştur.

Çocuk Dostu İl Meclisi İlk oturumunu 20 Kasım 2011 tarihinde yaparak çalışmalarına başlamış ve yapılanmasında Ankara Valiliği İl Genel Meclisi örnek alınmıştır. Çocuk Dostu İl Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çocuk Meclisi olarak halen çalışmalarını sürdürmektedir.

Çocuk Dostu Şehir Ankara çalışmalarına finansal destek sağlama amacı ile 2013 yılında Ankara Kalkınma Ajansı’na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru ile 2012 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı dahilinde “Çocuk Dostu Şehir Ankara Projesi” başlatılmıştır.

Projenin koordinasyonu ve sekretaryası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Çocuk Dostu Şehir Ankara Projesi kamu kurum-kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği ile yürütülmektedir.

Çocuk Dostu Şehir Ankara Projesi, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Ankara Çocuk Dostu Şehir Birimi tarafından “Çocuk Dostu Şehir Ankara Uygulamaları” olarak devam etmektedir.